TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐẠO THIÊN TÂM

THIENTAMISM RESEARCH CENTER

Trung tâm nghiên cứu Đạo Thiên Tâm (THIENTAMISM RESEARCH CENTER) là tổ chức cộng đồng, phi lợi nhuận, phi chính trị, sáng lập bởi các thành viên của Đạo Thiên Tâm. Trung tâm có mục đích nghiên cứu sâu về Đạo Thiên Tâm, biên tập hình ảnh, bài viết, kinh, sách, tài liệu để xây dựng một thư viện dữ liệu đầy đủ về Đạo Thiên Tâm, và quảng bá phổ biến Đạo Thiên Tâm đến với cộng đồng Đại chúng, tư vấn, giúp đỡ, tìm hiểu về Đạo Thiên Tâm, tổ chức các chương trình, sự kiện, dự án về Đạo Thiên Tâm.

Đạo Thiên Tâm là đạo của Thời đại mới, kỷ nguyên của ánh sáng, hòa bình, sự thịnh vượng, đạo của hợp lòng người, hợp sơn hà, đại địa, hợp với trời, lấy tâm từ bi thương xót, giúp đỡ muôn loài, hướng đến một cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Thiên Tâm Đạo là đạo của Thế giới mới, đạo trời Phật Pháp.

  • Biểu tượng chữ Thập (+) Tâm Bình Đẳng Hướng Thượng
  • Dấu ngang ( – ): Dạy rằng mọi người phải bình đẳng với nhau, và biết tôn trọng sự sống khác.
  • Dấu sổ xuống ( I ): Dạy rằng mọi người cần phải tu tâm dưỡng tánh – hướng thượng để có đời sống cao thượng – có đời sống lợi ích cho mình và cho người khác.
  • Dấu trái tim (): Chính là Tâm hay lòng người. Cho dù Đông hay Tây – Nam hay Bắc. Đời nay - Đời xưa, hay tương lai vẫn có điểm chung - Ấy là Đạo.

 

Xem chi tiết

 

Tin tức - Bài viết mới

Dự án nền tảng cộng đồng Đạo Thiên Tâm

Dự án nền tảng cộng đồng Đạo Thiên Tâm là một thay đổi lớn, được www.daothientam.org tự nghiên cứu xây dựng, dự án sẽ ra mắt và hoạt động trong thời gian tới. Quý chư vị ủng hộ dự án xin gửi email liên hệ với chúng tôi.

Đạo & đời

Những câu chuyện, bài viết sưu tầm, mang ý nghĩa trong cuộc sống.

Tín ngưỡng và thực hành tín ngưỡng

Trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam từ xưa đến…

5 kiểu người khó Độ

Sư phụ Ngô Tuấn Kiệt nói về 5 kiểu người…

Đạo trời và tín ngưỡng dân gian qua ca dao Việt Nam

Ca dao không phải là giá trị văn hóa trực…

An trú nơi cô tịch là thực hành của một Bồ Tát

Khi từ bỏ những nơi chốn không thuận lợi, những…

Giáo lý tối thượng của con đường tu tập là gì?

Có một lần các đệ tử hỏi ngài Atisha: “Giáo…

25 Lời vàng của Hòa Thượng Tuyên hóa về tu Đạo

1 – Tu Đạo là cần phải “quay trở lại.”…

Cập nhật Video

Hình ảnh