12 Giới luật của Thiên Tâm Đạo

1.Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín: có hiếu với cha mẹ, làm tròn tứ trọng ân ( ơn tổ tiên, ơn đất nước, ơn Tam Bảo, ơn đồng bào).
2. Không giết người, tự tử, sát sanh, hại vật phá thai; nên ăn chay, hoặc ăn tam tịnh nhục.
3. Không nói dối, nói ra nói vào, nói lưỡi hai chiều, gây chia rẽ người khác.
4. Không tham lam, trộm cướp, hối lộ, làm tiền người khác, cho vay nặng lãi.
5. Phải khiêm tốn. Không ngã mạn, tự cao, không hận thù, ganh ghét, mưu toan hại người.
6. Không uống rượu , say sưa, nghiện ngập; không cờ bạc.
7. Không tà dâm, ngoại tình.
8. Không sợ nghèo, già, bệnh, chết.
9. Không ỷ lại vào tài sản của cha mẹ, hay người khác; không lười biếng.
10. Không kỳ thị; phải hòa đồng với tất cả các tôn giáo.
11. Không mê tín dị đoan, không gia nhập đảng phái, hoạt động phi đạo đức, bùa ngải thư ếm.
12. Phải đọc thời kinh, ngồi thiền mỗi ngày.

 

Tải ảnh về để xem được nét, rõ hơn.