25 Lời vàng của Hòa Thượng Tuyên hóa về tu Đạo

1 – Tu Đạo là cần phải “quay trở lại.” Nghĩa là gì? Tức là phải nhường cho người việc tốt lành, còn mình thì nhận phần hư xấu – XẢ TIỂU NGÃ để thành tựu đại ngã.

2 – Người tu Đạo phải luôn luôn hồi quang phản chiếu, KHÔNG NÊN HƯỚNG NGOẠI TRUY CẦU. Tìm cầu bên ngoài không thể có được, QUAY VỀ TỰ TÁNH THÌ ĐẦY ĐỦ cả.

3 – Đối với kẻ mới phát tâm tu, ĐIỀU CHƯỚNG NGẠI nhất khi dụng công là LÒNG THAM ĐẮM SẮC DỤC giữa nam và nữ. Đây là vấn đề căn bản nhất.

4 – Người tu Đạo nên chú ý! Chớ GIEO DUYÊN NHIỄM Ô với người khác. Sợi dây trói buộc bất tịnh này sẽ làm chúng ta đọa lạc.

5 – Hiện tại chúng ta may mắn có được thân người. Nếu không biết dùng thân người để tu hành, thì đợi đến khi nào mới tu? Chỉ e đến lúc mất thân này rồi, dẫu có muốn tu hành thì đã quá trễ!

6 – Học Phật Pháp, điều thiết yếu là PHẢI CHÂN THẬT. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều phải chân thật.

7 – Tu Đạo là tu đạo gì? Tức là tu theo Trung Đạo với ai cũng PHẢI ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG, lấy LÒNG TỪ BI LÀM CĂN BẢN, và khi hành sự phải cẩn thận, chớ đi lạc vào lưới rọ tình ái.

8 – Chẳng hề có đạo lý “ngày nay tu Đạo, ngày mai thành Phật.” Mới cuốc một nhát đâu thể có giếng nước ngay được. Tu hành là ĐEM KHỐI SẮT MÀI THÀNH CÂY KIM, công đủ tự nhiên sẽ thành tựu.

9 – Việc đầu tiên khi học mật chú là phải CHÁNH TÂM THÀNH Ý.

Nếu tâm không chân chánh thì khi học, mật chú nào cũng thành tà.

Tâm nếu chân chánh thì học mật chú mới được cảm ứng.

10 – Người thực sự biết cách tu hành thì NHẤT CỬ NHẤT ĐỘNG ĐỀU LÀ TU cả.

11 – Người tu Đạo không nên đi khắp nơi quảng cáo sự tu hành của mình. Ai thường quảng cáo sự tu hành của mình thì nhất định sẽ đọa lạc vào đường ma.

Người tu Đạo ở bất cứ nơi nào cũng đều PHẢI CHE GIẤU và TẨY XOÁ TÔNG TÍCH, đừng nên để lộ diện.

12 – Tâm của chúng ta thường trú tại những nơi khác chứ không TRÚ TẠI TRONG TÂM mình. “Trú tại những nơi khác” nghĩa là có thân mà không có tâm.

13 – Giảng Kinh thuyết Pháp là tu Huệ.

Ngồi Thiền là tu Định.

Không nói lời tạp nhạp là tu Giới.

14 – Tu Đạo cần PHẢI TẬP DẠI KHỜ.

Càng “dại khờ” bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. “Dại khờ” cho đến mức cái gì cũng không biết cả thì vọng tưởng sẽ không còn.

15 – Mục đích chủ yếu của tu hành là CẮT ĐỨT DÒNG SANH TỬ , chứ không phải cầu cảm ứng.

16 – Người tu hành nên CẨN THẬN LỜI NÓI nơi chỗ đông người và canh giữ tâm khi ngồi một mình. Lúc giữa đại chúng đừng nên nói nhiều.

Khi riêng một mình nên đề phòng tâm ích kỷ và vọng tưởng. Như thế thì chẳng bao lâu sẽ được chuyên nhất thấy rõ tâm mình.

17 – Thọ khổ thì dứt khổ.

Hưởng phước thì hết phước.

18 – Người chân chánh tu Đạo phải XEM XÉT MỌI HÀNH VI, cử động của chính mình. Đi, đứng, nằm, ngồi, chớ rời chánh niệm. Đừng như cái gương–chỉ biết soi mặt người mà không tự soi lại mặt thật của mình.

19 – Người học Đạo nhất định PHẢI PHÁT NGUYỆN. Nguyện lực có khả năng thôi thúc chính mình tiến tu theo Chánh Đạo, không lạc đường tà. Nhưng phát nguyện mà KHÔNG HÀNH thì GIỐNG NHƯ CÂY CÓ HOA MÀ KHÔNG ĐƠM TRÁI, thật vô ích!

20 – Người tu Đạo đối với kẻ trong người ngoài, già, trẻ, lớn, nhỏ, kẻ sang ngưới hèn, đều thường DÙNG TÂM Từ, Bi, Hỷ, Xả, thì tự nhiên sẽ nảy sanh cảm ứng.

Tu Đạo là tu chân thành và thiết thật. Nên có câu: “Tâm thành thì linh ứng.”

21 – Chúng ta sống trên thế gian này, luôn luôn phải làm việc lành. Mỗi hơi thở, sức lực đều phải hành thiện tích đức. Trong hiện đời, chớ nên dựa vào thiện căn đời trước mình đã trồng mà tận hưởng hết phước báo.

22 – Phật có thể chuyển hóa tất cả chúng sanh thành Pháp-khí, nên có câu: “Mượn cái giả để tu việc chân thật. Túi da hôi thối này chì là căn nhà tạm bợ.” Chúng ta trú tại căn nhà này để tu Đạo, nghĩa là mượn “ngôi nhà” sắc-thân giả tạm để tu thành Pháp-thân chân thật.

23 – Nếu TÂM THAM LAM tràn trề, không biết đủ, thì tương lai sẽ bị đọa lạc vào địa ngục.

Nếu TÂM SÂN HẬN quá nhiều, từ sáng đến tối luôn giận dữ, thì sẽ trở thành ngạ quỷ.

Nếu TÂM NGU SI nặng nề, chỉ làm những việc ngu xuẩn thì sẽ biến thành thú vật.

24 – Người có đức hạnh không phải do nơi địa vị hay tuổi tác, mà trong những HÀNH VI KÍN ĐÁO IM LẶNG, tự nhiên hiển lộ phẩm cách đặc thù của họ, khiến người khác đều kính nể. Phẩm cách đặc thù này không khiến cho kẻ khác sợ hãi, vì nếu sợ hãi thì họ sẽ lánh xa.

25 – Mọi người đều có ba thằng giặc phiền não; đó là THAM LAM , SÂN HẬN, SI MÊ. Chúng ta không cần phải diệt trừ chúng mà hãy chuyển hóa chúng thành những hạt giống Bồ đề.

Hòa thượng Tuyên Hóa