5 kiểu người khó Độ

Sư phụ Ngô Tuấn Kiệt nói về 5 kiểu người khó Độ, gồm:

  1. Người giàu có, chức quyền, sân trước sân sau và những người vô lo vô nghĩ – đây là kiểu người phổ biến ở Việt Nam.
  2. Giang hồ, cầm mã tấu, kiếm tiền bằng bảo kê, tội phạm, dùng vũ lực để thể hiện.
  3. Người trí thức, kỹ sư, do được học quá nhiều, nên tương tưởng bị bó buộc, cố chấp vào những kiến thức học được, không chấp nhận những thứ vượt quá/nằm ngoài.
  4. Phật tử tu học không đến nơi đến chốn, tu nửa vời, không thấu hiểu kinh sách, chuyên tâm tu, nhưng rất hay thích nói chuyện về Đạo.
  5. Con chiên ngoan đạo, luôn cố chấp và tin tuyệt đối vào các giáo lý (có đúng có sai) được dạy, chống lại các tư tưởng mới, hiểu biết mới về tôn giáo/tâm linh.