Bài viết

Dự án không gian văn hóa tâm linh Đạo Thiên Tâm

Sau rất nhiều thời gian nghiên cứu, chuẩn bị và chứng nghiệm về những tác động ảnh hưởng của Đạo Thiên Tâm. www.daothientam.org mong muốn ứng dụng và lan tỏa Đạo Thiên Tâm đến cuộc sống thông qua dự án Không gian văn hóa Đạo Thiên Tâm. Chúng tôi sẽ...

Sư Phụ Thiên Tuấn Kiệt chỉ dạy Bài khấn

Mỗi lần nhà có chuyện lớn hay lễ, Tết, hay lập đàn tràng để cầu khấn cái gì thì khấn: - Hôm nay, ngày...tháng...năm... Con tên: Thiên........... (thay họ của bạn bằng họ Thiên, ví dụ Nguyễn Ái Vân => Thiên Ái Vân) Hiếu tử Chí thành cầu khấn xin...

Kinh Thiên Tâm Đạo

Link tải về: kinh-nhat-tung-thien-tam-2022 Nếu không tải được, vào link Dropbox sau: https://www.dropbox.com/s/x19npm68c2cn1ko/KINH-NH%E1%BA%ACT-T%E1%BB%A4NG-THI%C3%8AN-T%C3%82M-2022.pdf?dl=0 Link Google: https://drive.google.com/file/d/1eiJxeVbWcANiuqi-jfGPkhksPmvshP6u/view?fbclid=IwAR3v5C81nf7kPWkmnX1IVbk9BD7G1liEfYsBgtKxko_nQnrUG41xIjj2OP8     Link: kinh nhật tụng đạo thiên tâm 2022 Kinh Thiên Tâm Đạo hành trì bất cứ lúc nào giờ nào khi tiện lợi, chỉ trong một giờ mà được rất nhiều công đức rất lớn...

Đạo Thiên Tâm thờ Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu

Lời Đức Chí Tôn Thầy là các con Các con tức là thầy     TIỂU-DẪN Trước khi đi vào đề tài này chúng ta cần có một tín-niệm tiên-quyết rằng “Thượng-Đế là Đấng tự-hữu và hằng-hữu”. Vì Thượng-Đế đã khải-thị rằng : “Khi chưa có chi trong Càn-khôn Thế-giới...