Đạo và đời

Tín ngưỡng và thực hành tín ngưỡng

Trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam từ xưa đến nay duy nhất và xuyên suốt đó là "Trên thờ Trời, thờ Thần, dưới thờ Ông Bà Tổ Tiên" điều này phù hợp với văn hóa Việt Nam, hài hòa với văn hóa nhân loại và đúng với Thiên luật....

5 kiểu người khó Độ

Sư phụ Ngô Tuấn Kiệt nói về 5 kiểu người khó Độ, gồm: Người giàu có, chức quyền, sân trước sân sau và những người vô lo vô nghĩ - đây là kiểu người phổ biến ở Việt Nam. Giang hồ, cầm mã tấu, kiếm tiền bằng bảo kê, tội...

Bát phong là gì ?

Trên thế gian này, trong cuộc sống đầy bon chen, tranh đấu, vất vả để sống còn, con người thường than khổ, thường kêu khổ, thường rên khổ: khổ quá, khổ quá và khổ quá! Con người, dù là thường dân hay quan chức, dù là da trắng, da đen,...

Tứ Diệu Đế là gì?

I. Ðịnh Nghĩa Về Tứ Diệu Ðế    Tứ là bốn; Diệu là hay đẹp, quý báu, hoàn toàn; Ðế là sự chắc chắn, rõ ràng đúng đắn nhất. Chữ Phạn là Ariya Saccani. Tứ diệu đế là bốn sự thật chắc chắn, quí báu, hoàn toàn nhất, không có...

Tứ nhiếp Pháp là gì ?

I. Ðịnh Nghĩa Tức là bốn phương pháp lợi tha để nhiếp phục chúng sanh quay về với Phật pháp. Bốn phương pháp đó là: Bố thí nhiếp  Ái ngữ nhiếp Lợi hành nhiếp Ðồng sự nhiếp 1. Bố thí nhiếp:  Một xã hội tốt đẹp hay xấu xa, hòa bình hay...

Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn

Nam Mô Đại-từ Đại bi Cứu khổ Cứu nạn Linh cảm Ứng Quan-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)        Ma ha tát Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm bồ tát    Bá thiên vạn ức Phật, Hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật, Phật cáo [o] A-Nan ngôn, Thử kinh đại-thánh, Năng cứu ngục tù, Năng cứu trọng...

Kinh Vu Lan (nghĩa)

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ Tát   (3 lần) Phật nói Kinh Vu lan bồn         Ta từng nghe lời tạc như vầy : Một thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ thành, Kỳ Thụ viên trung, Mục Liên mới đặng lục thông. Muốn cho cha...

Chú Lăng Nghiêm giảng giải

Chú Lăng Nghiêm là Chú quan trọng nhất, hơn hết thảy trong các Chú. Bao gồm hết thảy thể chất và diệu dụng của Phật Pháp. Chú này chia làm năm bộ : Kim Cang bộ, Bảo Sinh bộ, Liên Hoa bộ, Phật bộ và Nghiệp bộ. Năm bộ Kinh...