Giới thiệu

Bố Cáo Đại Chúng Khai Đạo Thiên Tâm
Kính Thưa Quí Vị
 •  Không phải Một hay vài vũ trụ Vận hành mà có vô số thế giới đang chuyển động.
 • Các sinh vật trong hằng sa cõi đang sanh sanh – diệt diệt.
 • Hoa lá – cỏ cây đang khoe muôn sắc muôn màu rồi cùng tàn héo.
 • Văn minh – văn hóa của nhân loại cũng theo thời gian mà hưng thịnh – tàn phai.
 • Tôn giáo – tín ngưỡng – phong tục – tập quán trong cuộc sống của loài người không bao giờ ngừng nghỉ.
 • Đức Phật Thích Ca đã thấy–đã hiểu–đã chứng như vậy nên Ngài ứng hiện – hóa thân vô số vào muôn cõi độ sanh.
 • Ngọc Hoàng – Những quốc gia trên thế giới gọi danh hiệu Ngài là Thượng Đế, Chúa Trời hay là Allah, Brahman.
 • Mẫu mẹ–là Mẹ của Nhân loại, Phật Bà Quan Âm hay Mẹ Maria cũng đều hóa thân của Đại Thánh Mẫu. Là tín ngưỡng nhân gian lâu đời ở Châu Á, mặc dù chưa phải là Tôn Giáo nhưng có rất nhiều người tin theo. Và quan trọng đã mang lại bình an và hạnh phúc trong gia đình – trong xã hội.
Hôm nay ngày lành tháng tốt – năm bình an – (Ngày 19 tháng 02 năm Đinh Dậu ) nhằm 11:00 AM 16-03-2017 được phép của “Cha Mẹ”, Thiên Tâm Đạo ra đời. Trước khi ra đời “Cha Mẹ” đã dạy 5 việc như sau:
1. Thiên Tâm Đạo là gì?
a. Hợp Lòng người–hợp sơn Hà –đại địa–hợp với Trời.
b. Lấy Tâm Từ Bi thương xót – giúp đỡ muôn loài.
2. Biểu tượng và chú giải
a. Biểu tượng
 • Dấu Thập – chữ Thập (Đấng Tạo Hoá) – Tâm Bình Đẳng Hướng Thượng
 • Dấu ngang ( – ): Dạy rằng mọi người phải bình đẳng với nhau, và biết tôn trọng sự sống khác.
 • Dấu sổ xuống ( I ): Dạy rằng mọi người cần phải tu tâm dưỡng tánh – hướng thượng để có đời sống cao thượng – có đời sống lợi ích cho mình và cho người khác.
 • Dấu trái tim – Là Tâm,Tâm nghĩa là Phật hay lòng người. Cho dù Đông hay Tây – Nam hay Bắc. Đời nay – Đời xưa, hay tương lai vẫn có điểm chung – Ấy là Đạo.
b. Triết lý
Bốn hướng: Cho dù sống hay làm việc bốn hướng (Đông – Tây – Nam – Bắc – hay Trên – Dưới – Trái – Phải ) đều xem anh em một nhà, cùng Cha Mẹ sanh ra. Lấy tình thương làm đầu. Không tranh chấp, không chém giết lẫn nhau. Hãy nhường nhịn cho nhau.
c. Lý Thuyết
Lấy Kinh Hoa Nghiêm làm nền tảng:
 • Mọi hiện tượng đều do duyên mà thành tựu
 • Mọi hiện tượng đều do duyên mà hủy hoại
 • Vì vậy không nên nhờ vị Trời hay Thần Linh nào ban phước hay giáng họa.
 • Trùng trùng duyên khởi
 • Vì vậy không có bất cứ pháp nào tồn tại độc lập.
 • Quán như thế: Nhân – Ngã – Bỉ Thử lần lần tiêu diệt.
d. Tin sâu Nhân Quả
 • Hễ Tạo Nhân Tốt Chắc Chắn Gặp Qủa Tốt – Hể Tạo Nhân Xấu Thì Cũng Sẽ Gặp Qủa tương xứng. Không có bất cứ ai có quyền cho Thêm và Bớt đi.
 • Không có bất cứ Nhân nào mà không có Quả.
 • Không có bất cứ Quả nào mà thiếu Nhân.
4. Phương Pháp Tu Tập
 • Dùng 37 phẩm trợ đạo trong bài thuyết pháp đầu tiên cho nhóm Kiều Trần Như tại Vườn Lộc Uyển làm cơ bản.
 • Tu Tập không phải chạy nước rút để cho mau đến đích – giải thoát. Phải tận hưởng từng hơi thở, từng bước chân an lạc – giải thoát.
 • Tự mình thắp đuốc lên mà đi. Không nương tựa bất cứ ai khác mình.
 • Tự mình thanh tịnh mình, không có bất cứ ai làm mình thanh tịnh hay ô uế.
 • Lấy Lăng Nghiêm là cột trụ chính của Thiên Tâm Đạo.
 • Cần sám hối nghiệp chướng sâu dày nhiều đời nhiều kiếp của mình cho sạch sẽ. Sau đó mới tiếp nhận pháp lạc do tu tập mà có.
 • Sáng suốt nhận định đâu là Tà? Đâu là Chánh. Tâm hẹp hòi – Tâm lợi tha. Tâm từ bi – Tâm ích kỷ. Tâm bao la – Tâm nhỏ bé v.v….
 • Nhận thức rằng vọng tâm dìu dắt chúng sanh ra vào sanh tử khổ đau triền miên.
 • Nhận thức rằng chơn tâm hướng dẫn chúng sanh được an vui giải thoát – niết bàn.
5. Cách thức thờ cúng và sinh hoạt
Tùy theo hoàn cảnh- gia đình mà thờ cúng. Không nhất thiết phải thờ đầy đủ, tuy nhiên thờ ở chốn sạch sẽ – tôn nghiêm.
thờ cúng tượng/tranh Tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tượng Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu.
 • Nên trì tụng chú Đại Bi – Thần Chú Lăng Nghiêm.
 • Ngồi thiền để tâm lắng đọng định tĩnh.
 • Không cần rườm rà hình thức nghi lễ – đơn giản nhưng trang nghiêm – hết lòng.
 • Hết lòng khấn nguyện và phát tâm vào đạo,
 • Đặt tên cho mình thì lấy Thiên Tâm làm đầu.Ví dụ: Thiên Tâm Chánh – Thiên Tâm Hạnh-Thiên Tuấn Kiệt .v.v…v
6. Nhập Môn
 • Cần thành tâm quay về hướng Đông Bắc cổng Thiên Đình khấn lạy 12 lạy xin nguyện thề (Bàn nhỏ hay lớn tùy, cùng 12 đèn cầy, 12 ly bông, 12 ly nước), ngũ quả trái cây
 • Chủ trương trường chay, nếu không được thì ăn mười ngày hoặc 4 ngày mỗi tháng và giử tam tịnh nhục
 • Không chủ trương hộ niệm, đốt vàng mã và ăn mặc gọn gàng không cần rườm rà hình thức bề ngoài để thích hợp toàn sắc dân trên thế giới gia nhập Thiên Tâm tu theo Pháp Phật.
Làm tại Điện Mẫu Núi Thiên Long Sơn lúc 11h sáng ngày 16 tháng 3 năm 2017 (Nhằm ngày 19 tháng 2 Âm Lịch năm Đinh Dậu (ngày vía Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát).