Kinh – Sách

Kinh Nhật Tụng Đạo Thiên Tâm mới nhất 2022

    Link tải về: kinh-nhat-tung-thien-tam-2022 Nếu không tải được, vào link Dropbox sau: https://www.dropbox.com/s/x19npm68c2cn1ko/KINH-NH%E1%BA%ACT-T%E1%BB%A4NG-THI%C3%8AN-T%C3%82M-2022.pdf?dl=0 Link Google: https://drive.google.com/file/d/1eiJxeVbWcANiuqi-jfGPkhksPmvshP6u/view?fbclid=IwAR3v5C81nf7kPWkmnX1IVbk9BD7G1liEfYsBgtKxko_nQnrUG41xIjj2OP8    

Kinh Thiên Tâm Đạo

Link tải về: kinh-nhat-tung-thien-tam-2022 Nếu không tải được, vào link Dropbox sau: https://www.dropbox.com/s/x19npm68c2cn1ko/KINH-NH%E1%BA%ACT-T%E1%BB%A4NG-THI%C3%8AN-T%C3%82M-2022.pdf?dl=0 Link Google: https://drive.google.com/file/d/1eiJxeVbWcANiuqi-jfGPkhksPmvshP6u/view?fbclid=IwAR3v5C81nf7kPWkmnX1IVbk9BD7G1liEfYsBgtKxko_nQnrUG41xIjj2OP8     Link: kinh nhật tụng đạo thiên tâm 2022 Kinh Thiên Tâm Đạo hành trì bất cứ lúc nào giờ nào khi tiện lợi, chỉ trong một giờ mà được rất nhiều công đức rất lớn...

12 Giới luật của Thiên Tâm Đạo

1.Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín: có hiếu với cha mẹ, làm tròn tứ trọng ân ( ơn tổ tiên, ơn đất nước, ơn Tam Bảo, ơn đồng bào). 2. Không giết người, tự tử, sát sanh, hại vật phá thai; nên ăn chay, hoặc ăn tam tịnh nhục. 3. Không...

Kinh nhật tụng Đạo Thiên Tâm

Link tải về: kinh-nhat-tung-thien-tam-2022 Nếu không tải được, vào link Dropbox sau: https://www.dropbox.com/s/x19npm68c2cn1ko/KINH-NH%E1%BA%ACT-T%E1%BB%A4NG-THI%C3%8AN-T%C3%82M-2022.pdf?dl=0 Link Google: https://drive.google.com/file/d/1eiJxeVbWcANiuqi-jfGPkhksPmvshP6u/view?fbclid=IwAR3v5C81nf7kPWkmnX1IVbk9BD7G1liEfYsBgtKxko_nQnrUG41xIjj2OP8 _______________________________________________________________________________________ Bản cũ:  (file pdf): kinh-nhat-tung-dao-thien-tam-final Video: ____________________________________________________________________________________________________________   The New Religion of The Century KINH NHẬT TỤNG  Thiên Tâm Đạo Tâm Bình Đẳng Hướng Thượng           Đạo của Thế Kỷ cho toàn...