Sách (Ebook) Đạo Thiên Tâm

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA SÁCH ĐẠO THIÊN TÂM

Lời tựa mở đầu: Lời chia sẻ của người viết sách Thiên Nhất Tâm, một con người bình thường đã biết đến Đạo Thiên Tâm, những mong muốn lan tỏa Đạo Thiên Tâm đến cộng đồng theo những ngôn từ, cách thức, đơn giản, gần gũi, dễ hiểu. Chia sẻ những hiểu biết dưới góc nhìn của một người bình thường)
Chương I – Người truyền tin: Giới thiệu về Chú Ngô Tuấn Kiệt – tự nhận là Người truyền tin, được Giao sứ mệnh, và con đường thực hiện sứ mệnh này qua các giai đoạn của cuộc đời, dựa trên các chia sẻ tự kể. Đồng thời, mỗi chúng ta cũng cần trở thành một Người truyền tin)
Chương 2 – Thời đại mới: Giới thiệu về các thời đại lịch sử của Trái Đất, sự xoay chuyển về biến đổi qua các thời đại từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Thời đại mới là thời đại hiện nay, với những vấn đề, và ra đời một tôn giáo mới – Đạo Thiên Tâm để thức tính và dẫn dắt con người. Sự sa ngã linh hồn của con người hiện nay.
Chương 3 – Trái đất và vũ trụ: Cung cấp những kiến thức khoa học và tâm linh về Trái Đất và Vũ Trụ, cũng là một phần trong sự hiểu biết, giúp góc nhìn về Đạo Thiên Tâm được khai mở, dễ hiểu hơn. Sự vận động qua các chu kỳ.
Chương 4 – Bản chất sự sống: Cung cấp những kiến thức, quan điểm về bản chất của sự sống trên Trái Đất và các Thế Giới ngoài Vũ trụ khác, các hình thái tồn tại và bản chất của sự sống. Từ đó có góc nhìn về tính Khoa học Tâm Linh của Đạo Thiên Tâm.
Chương 5 – Cuộc sống con người: Cung cấp đầy đủ các kiến thức về cuộc sống con người dựa trên các kinh điển của Phật Giáo, các tôn giáo khác, và khoa học hiện đại, cả những quan điểm, học thuyết sai lệch. Để hiểu rõ về bản chất thực sự của cuộc sống con người. Con người gồm có linh hồn và thể xác. Mỗi chúng ta đều là một phần của Chúa – Đấng sáng tạo.
Chương 6 – Hữu hình và vô hình: Mô tả chi tiết về các thế giới/chiều không thời gian, những thứ vượt quá khả năng nhìn thấy của con người hiện nay. Những cấp độ của các cảnh giới vô hình và sự liên quan lẫn nhau, tạo thành một thể thống nhất của toàn bộ Vũ Trụ cuộc sống.
Chương 7 – Khoa học tâm linh: Mô tả về khoa học Tâm linh, khoa học của thời đại mới, sử dụng các kiến thức và kinh nghiệm từ tri thức của nhân loại, được nhiều nhà bác học, tổ chức khoa học công nhận.
Chương 8 – Đạo và Đời: Nói về 2 yếu tố quan trọng của một con người, kèm theo những kiến thức, lý giải, những câu chuyện cụ thể.
Chương 9 – Để tâm trí rộng mở: Những lời chia sẻ của Thiên Nhất Tâm về cuộc sống, giúp mọi người luôn để tâm hồn rộng mởi, đón nhận những hiểu biết mới, tư tưởng mới, giúp con người và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, hiểu biết và thức tỉnh về Tâm Linh.
Chương 10 -Tâm Linh Việt nam: Cung cấp những thông tin, kiến thức và câu chuyện về Tâm Linh nước Việt. Sự phát triển Tâm linh nước Việt qua các thời kỳ từ dựng nước sơ khai đến hiện nay và thế giới tâm linh, sự tác động 2 chiều đến nước Việt thực tại. Những phong tục Tâm Linh của người Việt.
Chương 11 – Nguồn gốc của Đạo Thiên Tâm: Cung cấp nguồn gốc ra đời Đạo Thiên Tâm dựa trên những câu chuyện của Người truyền tin.
Chương 12 – Kinh Đạo Thiên Tâm: Trọn bộ kinh Đạo Thiên Tâm, kèm theo chú giải, hướng dẫn.
Chương 13 – Các giới luật của Đạo Thiên Tâm: 12 giới luật của Đạo Thiên Tâm kèm chú giải. Những câu chuyện về các giới luật dẫn từ Đạo Phật và Cuộc sống. Con đường/cách thức để thực hiện các giới luật.
Chương 14 – Những nghi thức Đạo Thiên Tâm: Các nghi thức về Thiền, Cúng, Thờ tự, kèm các hướng dẫn chi tiết.
Chương 15 – Đạo Phật và Đạo Thiên Tâm: Diễn giải mối quan hệ giữa Đạo Phật và Đạo Thiên Tâm, sự kế từ nền tảng từ đạo Phật của Đạo Thiên Tâm, các kinh sách, tư tưởng kế thừa. Những vấn đề của Đạo Phật ngày nay và các vị Đức Phật ở cõi vô hình với mối liên hệ với Đạo Thiên Tâm.
Chương 16 – Đạo Thiên Tâm và các Tôn giáo khác: Nói về các tôn giáo trên thế giới, nguồn gốc chung của các tôn giáo.
Chương 17 – Người truyền tin giải đáp các câu hỏi: Được tổng hợp từ các clip của Người truyền tin – chú Ngô Tuấn Kiệt. Từ các clip đầu tiên đến hiện tại , được bổ xung dần theo thời gian (các bản mới của sách).
Chương 18 – Chứng nghiệm: Cung cấp các bằng chứng và lý giải những vấn đề đang diễn ra trên thế giới, cuộc sống, dựa trên sự hiểu biết của Đạo Thiên Tâm – Thiên Nhất Tâm tự biên tập.
Thư viện tài liệu Đạo Thiên Tâm: Bao gồm sách, đường dẫn website, mạng xã hội, tài liệu liên quan.
Những hình ảnh về Đạo Thiên Tâm. (thu thập và do các họa sĩ vẽ minh họa)

Đặc điểm của sách Đạo Thiên Tâm

– Sách được xây dựng do cá nhân Thiên Nhất Tâm thực hiện, với sự hỗ trợ từ một số thành viên, nên không tránh khỏi nhiều lỗi, thiếu xót, ý kiến cá nhân.
– Sách hoàn toàn miễn phí, bao gồm cả bản cứng và bản điện tử (ebook). Các chi phí về biên tập sách do Thiên Nhất Tâm và những vị hảo tâm ủng hộ thực hiện, rất mong được sự ủng hộ hỗ trợ.
– Các phiên bản của sách sẽ liên tục được cập nhật, bổ xung theo thời gian.

 

Ủng hộ và hỗ trợ xin gửi email về [email protected]