Trở thành Sứ giả – Người truyền tin (The Messenger) Đạo Thiên Tâm để lan truyền đến hàng triệu người trên thế giới.

Đạo Thiên Tâm - Đạo của thời đại mới, thời đại Bảo Bình, kỷ nguyên của khoa học Tâm Linh, của ánh sáng, tình yêu, hạnh phúc, nơi con người giác ngộ về cuộc sống mới, hiểu biết về tâm linh. Đạo Thiên Tâm là Đạo của Cha - Ngôi...