Dự án Nền tảng (web, APP) học trực tuyến Đạo Thiên Tâm

Với mong muốn giúp mọi người hiểu về Đạo Thiên Tâm, các thành viên nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về Đạo Thiên Tâm, trung tâm Nghiên cứu Đạo Thiên Tâm hiện đang nghiên cứu và xây dựng nền tảng học trực tuyến (website, ứng dụng - APP) về...