Trở thành Sứ giả – Người truyền tin (The Messenger) Đạo Thiên Tâm để lan truyền đến hàng triệu người trên thế giới.

Đạo Thiên Tâm – Đạo của thời đại mới, thời đại Bảo Bình, kỷ nguyên của khoa học Tâm Linh, của ánh sáng, tình yêu, hạnh phúc, nơi con người giác ngộ về cuộc sống mới, hiểu biết về tâm linh. Đạo Thiên Tâm là Đạo của Cha – Ngôi thứ Nhất – Đấng sáng Tạo – Ngọc Hoàng Thượng đế  – Đức Chúa trời sáng lập cho Thời đại mới, kế thừa từ các nền tảng Đạo khác, trong đó lấy Đạo Phật làm cốt lõi. Trong tương lai, Đạo Thiên Tâm sẽ trở thành Đạo của các Đạo, phổ biến trên toàn thế giới.

Thời khắc chuyển đổi này đang là mạt pháp, tận thế với chiến tranh, bệnh dịch, đói khổ, môi trường hủy hoại, con người đắm chìn trong dục vọng, vật chất, vô ngã, khắp nơi ma quỷ lộng hành, trời đất u ám, nặng nề, lòng người oán than. Người người đều mong cầu con đường giải thoát qua kiếp nạn, giác ngộ về một cuộc sống mới.

Hãy trở thành Sứ giả – Người truyền tin (The Messenger) của Đạo Thiên Tâm để lan truyền và thức tỉnh người thân, bạn bè, gia đình, những người trong cộng đồng của bạn hiểu về đạo Phật, hiểu về thời đại mới, hiểu về Đạo Thiên Tâm.

Bạn có thể lan truyền Đạo Thiên Tâm qua nhiều phương thức khác nhau tùy theo hoàn cảnh, ví dụ như qua mạng xã hội, gặp gỡ, hội nhóm, …

Với mỗi hành động của bạn, xuất phát tâm của bạn sẽ nhận được phước báu công đức vô lượng, sự che chở từ các vị Chư Thiên, Thánh Thần và Ngọc Hoàng Thượng đế, Phật Mẫu. và sự ủng hộ, giúp đỡ từ hàng triệu thành viên khác của Đạo Thiên Tâm.

 

Các bạn có thể tải các ảnh thông điệp bên dưới (liên tục được cập nhật).